DDC 616.3
Tác giả CN Đặng, Thị Ngọc Dung
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm : Sách đào tạo đại học và sau đại học / PGS.TS.BS. Đặng Thị Ngọc Dung; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Y học, 2020
Mô tả vật lý 282 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản lý phòng xét nghiệm
Từ khóa tự do Tổ chức phòng xét nghiệm
Từ khóa tự do Phòng xét nghiệm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125821
00221
004FD1D4028-1635-4EF4-86CF-9AB591540FFD
005202405101246
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240510124655|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.3|bD182 - D916
100 |aĐặng, Thị Ngọc Dung
110 |aĐại học Y Hà Nội
245 |aTổ chức và quản lý phòng xét nghiệm : |bSách đào tạo đại học và sau đại học / |cPGS.TS.BS. Đặng Thị Ngọc Dung; và Cộng sự
260 |bY học, |c2020
300 |a282 tr. ; |ccm.
653 |aQuản lý phòng xét nghiệm
653 |aTổ chức phòng xét nghiệm
653 |aPhòng xét nghiệm
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2