DDC 616.07
Tác giả CN Westgard, James O.
Nhan đề Kiểm soát chất lượng xét nghiệm : Nội kiểm và thống kê nội kiểm trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học / James O. Westgard, PhD; PGS.TS.BS. Đặng Thị Ngọc Dung; GS.TS.BS. Tạ Thành Văn (Biên dịch)
Thông tin xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Mô tả vật lý 376 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chất lượng xét nghiệm
Từ khóa tự do Kiểm soát chất lượng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125833
00221
004EF3ABBD1-C777-46B6-8001-71C0CAD15679
005202405131556
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20240513155617|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.07|bJ272 - W528
100 |aWestgard, James O.
245 |aKiểm soát chất lượng xét nghiệm : |bNội kiểm và thống kê nội kiểm trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học / |cJames O. Westgard, PhD; PGS.TS.BS. Đặng Thị Ngọc Dung; GS.TS.BS. Tạ Thành Văn (Biên dịch)
260 |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2018
300 |a376 tr. ; |ccm.
653 |aChất lượng xét nghiệm
653 |aKiểm soát chất lượng
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/06thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2