DDC 616.07
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Khoa Xét nghiệm Y học – Bộ môn Hóa sinh
Nhan đề Giáo trình thực hành hóa sinh : Dành cho đối tượng cử nhân xét nghiệm y học / Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Khoa Xét nghiệm Y học – Bộ môn Hóa sinh
Thông tin xuất bản Lưu hành nội bộ, 2020
Mô tả vật lý 213 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thực hành hóa sinh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Xét nghiệm y học
Môn học Hóa Sinh (MD2261)
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125834
00221
00473714BD7-C235-4804-B6C1-0412907341FB
005202405131610
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20240603142101|bvulh|c|d|y20240513161101|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.07|bD132
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng – Khoa Xét nghiệm Y học – Bộ môn Hóa sinh
245 |aGiáo trình thực hành hóa sinh : |bDành cho đối tượng cử nhân xét nghiệm y học / |cĐại học Quốc tế Hồng Bàng – Khoa Xét nghiệm Y học – Bộ môn Hóa sinh
260 |bLưu hành nội bộ, |c2020
300 |a213 tr. ; |ccm.
653 |aThực hành hóa sinh
653 |aGiáo trình
653 |aXét nghiệm y học
690|aHóa Sinh (MD2261)
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/07thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d4