DDC 616.4
Tác giả CN Hà, Thị Anh
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Huyết học Truyền máu : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / TS.BSCK2. Hà Thị Anh; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2009
Mô tả vật lý 278 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Huyết học
Từ khóa tự do Truyền máu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125836
00221
004F20C83A5-7B9E-4268-93B5-D44DD51F953E
005202405131631
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20240513163140|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.4|bH111 - A596
100 |aHà, Thị Anh
110 |aBộ Y tế
245 |aHuyết học Truyền máu : |bSách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / |cTS.BSCK2. Hà Thị Anh; và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2009
300 |a278 tr. ; |ccm.
653 |aHuyết học
653 |aTruyền máu
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/09thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1