DDC 615.11
Tác giả CN Nguyễn, Trần Hiển
Tác giả TT Viện vệ sinh dịch tể Trung Ương
Nhan đề An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm : An toàn sinh học cấp 2 / GS.TS. Nguyễn Trần Hiển; TS. Nguyễn Thanh Thủy; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 128 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Phòng xét nghiệm
Từ khóa tự do An toàn sinh học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Thủy
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125864
00221
0045E09A456-3A10-412C-A6E2-849CAC90B0F5
005202405171631
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240517163115|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.11|bN576 - H633
100 |aNguyễn, Trần Hiển
110 |aViện vệ sinh dịch tể Trung Ương
245 |aAn toàn sinh học tại phòng xét nghiệm : |bAn toàn sinh học cấp 2 / |cGS.TS. Nguyễn Trần Hiển; TS. Nguyễn Thanh Thủy; và Cộng sự
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a128 tr. ; |ccm.
653 |aPhòng xét nghiệm
653 |aAn toàn sinh học
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
700 |aNguyễn, Thanh Thủy
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/xét nghiệm y học/bia/12thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1