DDC 658.3
Tác giả CN Trần, Kim Dung
Nhan đề Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung; Trần Trọng Thùy
Lần xuất bản Tái bản lần 11 (Có hiệu chỉnh, cập nhật và mở rộng)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 596 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Human resource management
Tóm tắt Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi...
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Nhân lực
Từ khóa tự do Quản trị nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Môn học Quản trị nguồn nhân lực
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122082-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124440
00225
004FFEAFF75-ACE1-4CE7-943C-50D9377C4075
005202401040838
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047937547|c499000
039|y20240104083721|ztamnt
040 |aĐHQTHB
041 |avie
044 |avn
082 |a658.3|bT772 - D916
100 |aTrần, Kim Dung
245 |aQuản trị nguồn nhân lực / |cTrần Kim Dung; Trần Trọng Thùy
250 |aTái bản lần 11 (Có hiệu chỉnh, cập nhật và mở rộng)
260 |aTp.HCM : |bTài chính, |c2023
300 |a596 tr. ; |c24 cm.
500 |aHuman resource management
520 |aLàm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi...
653 |aQuản trị
653 |aNhân lực
653 |aQuản trị nguồn nhân lực
653|aQuản trị kinh doanh
690 |aQuản trị nguồn nhân lực
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aQuản trị sự kiện
691|aQuản lý giáo dục
691|aTâm lý học
691|aThương mại điện tử
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122082-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/4.1.24/03thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122082 Kho sách chuyên ngành 658.3 T772 - D916 Quản trị kinh doanh 1
2 10122083 Kho sách chuyên ngành 658.3 T772 - D916 Quản trị kinh doanh 2
3 10122084 Kho sách chuyên ngành 658.3 T772 - D916 Quản trị kinh doanh 3

Không có liên kết tài liệu số nào