DDC 394.2
Tác giả CN Du Cros, Hilary
Nhan đề The arts and events / Hilary Du Cros, Lee Jolliffe
Thông tin xuất bản New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014
Mô tả vật lý 175 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Jolliffe, Lee
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201971
000 00000nam#a2200000u##4500
00125157
00276
004793C3DAD-F473-415F-B857-8340698A5C50
005202402240843
008240224s2014 vm eng
0091 0
020 |a9781138082465|c1623000
039|y20240224084353|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a394.2|bD812 - H641
100 |aDu Cros, Hilary
245 |aThe arts and events / |cHilary Du Cros, Lee Jolliffe
260 |aNew York : |bRoutledge, Taylor & Francis Group, |c2014
300 |a175 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị sự kiện
700 |aJolliffe, Lee
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201971
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/24/2thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201971 Kho sách ngoại văn 394.2 D812 - H641 Quản trị sự kiện 1

Không có liên kết tài liệu số nào