DDC 394.2068
Tác giả CN McDonnell, Ian
Nhan đề Event sponsorship / Ian McDonnell and Malcolm Moir
Thông tin xuất bản New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2014
Mô tả vật lý 143 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201974
000 00000nam#a2200000u##4500
00125159
00276
004726ED682-0742-4831-A7E8-3E1BB0240A55
005202402240913
008240224s2014 vm eng
0091 0
020 |a9780415533881|c2095000
039|y20240224091358|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a394.2068|bM136 - I117
100 |aMcDonnell, Ian
245 |aEvent sponsorship / |cIan McDonnell and Malcolm Moir
260 |aNew York : |bRoutledge/Taylor & Francis Group, |c2014
300 |a143 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị sự kiện
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201974
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/24/4thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201974 Kho sách ngoại văn 394.2068 M136 - I117 Quản trị sự kiện 1

Không có liên kết tài liệu số nào