DDC 658.872
Tác giả CN Halligan, Brian
Nhan đề Tiếp thị trực tuyến trong kỷ nguyên mới : Để được công chúng biết đến qua Google, blog và các trang mạng xã hội / Brian Halligan, Dharmesh Shah; Tống Liên Anh dịch
Thông tin xuất bản TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2019
Mô tả vật lý 293 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Tống, Liên Anh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122978
00277
0040D14CF09-8344-4BA9-8778-DF9EC5C70239
005202309060954
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20230906095457|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.872|bH189 - B849
100 |aHalligan, Brian
245 |aTiếp thị trực tuyến trong kỷ nguyên mới : |bĐể được công chúng biết đến qua Google, blog và các trang mạng xã hội / |cBrian Halligan, Dharmesh Shah; Tống Liên Anh dịch
260 |aTP.HCM : |bTổng hợp TP.HCM, |c2019
300 |a293 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ công chúng
700 |aTống, Liên Anh|cdịch giả
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/6/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1