DDC 659.1
Tác giả CN Sutherland, Max
Nhan đề Quảng cáo & tâm trí người tiêu dùng : Bí quyết xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả / Max Sutherland
Thông tin xuất bản H. : Thời đại, 2013
Mô tả vật lý 323 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122979
00277
00443F681B3-DE72-424F-8F8C-2F2CB79C0067
005202309061010
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20230906101054|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a659.1|bS966 - M463
100 |aSutherland, Max
245 |aQuảng cáo & tâm trí người tiêu dùng : |bBí quyết xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả / |cMax Sutherland
260 |aH. : |bThời đại, |c2013
300 |a323 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ công chúng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/6/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0