DDC 302
Tác giả CN Nguyễn, Quý Thanh
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Nhan đề Xã hội học về dư luận xã hội / Nguyễn Quý Thanh
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 367 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122980
00277
004DCF794B4-83B3-4326-A60C-D1D8C1AF1857
005202309061027
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20230906102748|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a302|bN576 - T367
100 |aNguyễn, Quý Thanh
110 |aĐại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
245 |aXã hội học về dư luận xã hội / |cNguyễn Quý Thanh
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2008
300 |a367 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ công chúng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/6/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0