DDC 381.0711
Tác giả CN Nguyễn, Viết Lâm
Nhan đề Giáo trình Nghiên cứu marketing / Nguyễn Viết Lâm
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mô tả vật lý 396 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122994
00277
004EFF037EC-1D64-4472-AF74-DF11A969DB11
005202309071230
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20230907122928|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a381.0711|bN576 - L213
100 |aNguyễn, Viết Lâm
245 |aGiáo trình Nghiên cứu marketing / |cNguyễn Viết Lâm
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2007
300 |a396 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ công chúng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/7/12thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1