DDC 658.872
Tác giả CN Gunelius, Susan
Nhan đề Content marketing for dummies / Susan Gunelius
Thông tin xuất bản Hoboken, NJ : Wiley Pub, 2011
Mô tả vật lý 346 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122986
00278
00494963BDA-4C61-47D5-9F04-8F24E9734961
005202309070911
008230907s2011 vm eng
0091 0
039|y20230907091051|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.872|bG975 - S964
100 |aGunelius, Susan
245 |aContent marketing for dummies / |cSusan Gunelius
260 |aHoboken, NJ : |bWiley Pub, |c2011
300 |a346 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ công chúng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/7/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0