DDC 658.872
Tác giả CN Stokes, Rob
Nhan đề eMarketing : The Essential Guide to Marketing in a Digital World (Stokes) / Rob Stokes
Thông tin xuất bản UK : Quirk Education Pty (Ltd), 2014
Mô tả vật lý 574 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122989
00278
0040A22BCB5-02E1-417E-9C78-560F00A6B7F7
005202309071012
008230907s2014 vm eng
0091 0
039|y20230907101202|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.872|bS874 - R628
100 |aStokes, Rob
245 |aeMarketing : |bThe Essential Guide to Marketing in a Digital World (Stokes) / |cRob Stokes
260 |aUK : |bQuirk Education Pty (Ltd), |c2014
300 |a574 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ công chúng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/7/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0