DDC 658.8
Tác giả CN Thái, Trí Dũng
Nhan đề Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2012
Mô tả vật lý 308 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122995
00278
0049AFA125E-3D09-4FAE-ADB2-A90A09F9273E
005202309071238
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20230907123807|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bT364 - D916
100 |aThái, Trí Dũng
245 |aKỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh / |cThái Trí Dũng
260 |aH. : |bThống kê, |c2012
300 |a308 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ công chúng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/7/13thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0