DDC 302.2
Tác giả CN Lý, Tử Quyên
Nhan đề Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao : Lắng nghe đúng cách. Đàm phán hiệu quả. Từ chối không mất lòng... / Lý Tử Quyên; Lương Hiền dịch
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2023
Mô tả vật lý 295 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122282-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124909
00229
004DA92F1E9-278A-492F-9417-9BA31BB5944F
005202401181807
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043974041|c96000
039|y20240118180719|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a302.2|bL981 - Q99
100 |aLý, Tử Quyên
245 |aKỹ năng giao tiếp đỉnh cao : |bLắng nghe đúng cách. Đàm phán hiệu quả. Từ chối không mất lòng... / |cLý Tử Quyên; Lương Hiền dịch
260 |aH. : |bThanh niên, |c2023
300 |a295 tr. ; |ccm.
691 |aThiết kế đồ họa
691|aQuản trị kinh doanh
691|aQuan hệ quốc tế
691|aQuan hệ công chúng
691|aThương mại điện tử
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122282-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/29thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122282 Kho sách chuyên ngành 302.2 L981 - Q99 Thiết kế đồ họa 1
2 10122283 Kho sách chuyên ngành 302.2 L981 - Q99 Thiết kế đồ họa 2
3 10122284 Kho sách chuyên ngành 302.2 L981 - Q99 Thiết kế đồ họa 3

Không có liên kết tài liệu số nào