DDC 327.2
Tác giả CN Vũ, Dương Huân
Nhan đề Phong cách đàm phán ngoại giao : Sách tham khảo / Vũ Dương Huân
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 182 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122291-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124912
00258
004AA77B65D-911D-4A1A-9EC4-B8D9616EA963
005202401181828
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045774434|c84000
039|y20240118182838|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a327.2|bV986 - H874
100 |aVũ, Dương Huân
245 |aPhong cách đàm phán ngoại giao : |bSách tham khảo / |cVũ Dương Huân
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a182 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
691|aQuan hệ công chúng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122291-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/32thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122291 Kho sách chuyên ngành 327.2 V986 - H874 Quan hệ quốc tế 1
2 10122292 Kho sách chuyên ngành 327.2 V986 - H874 Quan hệ quốc tế 2
3 10122293 Kho sách chuyên ngành 327.2 V986 - H874 Quan hệ quốc tế 3

Không có liên kết tài liệu số nào