DDC 158.4
Tác giả CN Covey, Stephen R.
Nhan đề Lãnh đạo theo nguyên tắc / Stephen R. Covey ; người dịch Nguyễn Tuấn Việt
Nhan đề Principle centered leadership
Thông tin xuất bản TP.HCM : Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 426 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122458-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124963
00280
00464872D4C-531B-455B-A1CB-D1684A38763F
005202401220902
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045891803|c135000
039|a20240122090231|bvulh|y20240122090206|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a158.4|bC873 - S828
100 |aCovey, Stephen R.
245 |aLãnh đạo theo nguyên tắc / |cStephen R. Covey ; người dịch Nguyễn Tuấn Việt
245|bPrinciple centered leadership
260 |aTP.HCM : |bTổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a426 tr. ; |ccm.
691 |aQuản lý giáo dục
691|aQuản trị kinh doanh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122458-60
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/5thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122458 Kho sách chuyên ngành 158.4 C873 - S828 Quản lý giáo dục 1
2 10122459 Kho sách chuyên ngành 158.4 C873 - S828 Quản lý giáo dục 2
3 10122460 Kho sách chuyên ngành 158.4 C873 - S828 Quản lý giáo dục 3 Hạn trả:20-06-2024

Không có liên kết tài liệu số nào