DDC 371.3028
Tác giả CN Nguyễn, Nam Phương
Nhan đề Rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục trong đào tạo giáo viên / Nguyễn Nam Phương, Vũ Thị Mai Hường, Trần Thị Cẩm Tú
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2023
Mô tả vật lý 128 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122467-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124966
00287
004212ED7C1-4FA4-410B-BCDB-85A8C214371E
005202401220922
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043739046|c55000
039|y20240122092249|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a371.3028|bN576 - P577
100 |aNguyễn, Nam Phương
245 |aRèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục trong đào tạo giáo viên / |cNguyễn Nam Phương, Vũ Thị Mai Hường, Trần Thị Cẩm Tú
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2023
300 |a128 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
691|aQuản lý giáo dục
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122467-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/8thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122467 Kho sách chuyên ngành 371.3028 N576 - P577 Giáo dục tiểu học 1
2 10122468 Kho sách chuyên ngành 371.3028 N576 - P577 Giáo dục tiểu học 2
3 10122469 Kho sách chuyên ngành 371.3028 N576 - P577 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào