DDC 658.4092
Tác giả CN John Ng
Nhan đề Phong cách lãnh đạo Châu Á : bí mật thành công và những góc khuất cuộc đời của 28 nhà lãnh đạo tài năng hàng đầu Châu lục / John Ng, Alvin Foo ; Đinh Trọng Nhân dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2019
Mô tả vật lý 409 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122526-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124986
00280
004CF0BC31A-9338-473A-BE4E-30234D955B81
005202401221429
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047751068|c179000
039|y20240122142927|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4092|bJ653 - N576
100 |aJohn Ng
245 |aPhong cách lãnh đạo Châu Á : |bbí mật thành công và những góc khuất cuộc đời của 28 nhà lãnh đạo tài năng hàng đầu Châu lục / |cJohn Ng, Alvin Foo ; Đinh Trọng Nhân dịch
260 |aH. : |bThế giới, |c2019
300 |a409 tr. ; |ccm.
691 |aQuản lý giáo dục
691|aQuản trị kinh doanh
691|aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122526-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/26thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122526 Kho sách chuyên ngành 658.4092 J653 - N576 Quản lý giáo dục 1
2 10122527 Kho sách chuyên ngành 658.4092 J653 - N576 Quản lý giáo dục 2
3 10122528 Kho sách chuyên ngành 658.4092 J653 - N576 Quản lý giáo dục 3

Không có liên kết tài liệu số nào