DDC 394.1
Tác giả CN Lương, Duy Thứ
Nhan đề Đại cương Văn hóa phương Đông / Lương Duy Thứ (Ch.b); Phan Nhật Chiêu; Phan Thu Hiền
Lần xuất bản Lần 2
Thông tin xuất bản Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 18 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Văn hóa phương Đông
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Phương Đông
Tác giả(bs) CN Phan, Nhật Chiêu
Tác giả(bs) CN Phan, Thu Hiền
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125549
00280
00452925EE1-391C-41F7-BAA1-156A2A28C4A4
005202404101033
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|y20240410103328|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a394.1|bL964 - T532
100 |aLương, Duy Thứ
245 |aĐại cương Văn hóa phương Đông / |cLương Duy Thứ (Ch.b); Phan Nhật Chiêu; Phan Thu Hiền
250 |aLần 2
260 |bGiáo dục, |c1998
300 |a18 tr. ; |ccm.
653 |aVăn hóa phương Đông
653 |aVăn hóa
653 |aPhương Đông
691 |aQuản lý giáo dục
700 |aPhan, Nhật Chiêu
700|aPhan, Thu Hiền
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/quản ly giao duc/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1