DDC 372.1102
Nhan đề How to teach young learners like a pro
Mô tả vật lý 28 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124292
00279
004BD94F030-B196-478B-99BC-D0D3FA6BE859
005202312271051
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20231227105117|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.1102
245 |aHow to teach young learners like a pro
300 |a28 tr. ; |ccm.
691 |aquản lý giáo dục
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 12/tam/27.12/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2