DDC 428.2407
Nhan đề Teaching English to Young Learners around the World : An Introduction
Thông tin xuất bản National Geographic Learning
Mô tả vật lý 22 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124297
00279
004CFC63A8D-C257-499D-92D6-8BCC5BE2E78D
005202312271303
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20231227130226|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a428.2407
245 |aTeaching English to Young Learners around the World : |bAn Introduction
260 |bNational Geographic Learning
300 |a22 tr. ; |ccm.
691 |aQuản lý giáo dục
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 12/27 svtt/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1