DDC 372.3
Tác giả CN Mai, Sỹ Tuấn
Nhan đề Hướng dẫn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Mai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 139 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122191-2, 10122248
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124857
00288
004E3788502-9A58-4186-B1CE-4B28BC5C2E68
005202401180827
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045492475|c60000
039|y20240118082755|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bM217 - T883
100 |aMai, Sỹ Tuấn
245 |aHướng dẫn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / |cMai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2022
300 |a139 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
691|aQuản lý giáo dục
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122191-2, 10122248
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/2thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122191 Kho sách chuyên ngành 372.3 M217 - T883 Giáo dục tiểu học 1
2 10122192 Kho sách chuyên ngành 372.3 M217 - T883 Giáo dục tiểu học 2
3 10122248 Kho sách chuyên ngành 372.3 M217 - T883 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào