DDC 372.21
Tác giả CN Trần, Nguyễn Nguyên Hân
Nhan đề Giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non : Language education for young children / Trần Nguyễn Nguyên Hân
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 333 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122324-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124923
00280
00421C9681C-FA1F-4630-8C64-E48BE9F0527B
005202401200842
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786046836100|c160000
039|y20240120084212|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bT772 - H233
100 |aTrần, Nguyễn Nguyên Hân
245 |aGiáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non : |bLanguage education for young children / |cTrần Nguyễn Nguyên Hân
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bVăn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a333 tr. ; |ccm.
691 |aQuản lý giáo dục
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122324-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/7thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122324 Kho sách chuyên ngành 372.21 T772 - H233 Quản lý giáo dục 1
2 10122325 Kho sách chuyên ngành 372.21 T772 - H233 Quản lý giáo dục 2
3 10122326 Kho sách chuyên ngành 372.21 T772 - H233 Quản lý giáo dục 3

Không có liên kết tài liệu số nào