DDC 153.42
Tác giả CN Trần, Khánh Đức
Nhan đề Khoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy khoa học trong giáo dục & đào tạo / Trần Khánh Đức, Đặng Việt Xô, Trần Thị Thu Trang, Vũ Xuân Hồng, Phạm Hữu Lộc
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 795 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122455-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124962
00280
00422AA5623-5895-4131-A7CA-718AE50A1FD9
005202401220853
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043797381|c280000
039|y20240122085357|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a153.42|bT772 - Đ822
100 |aTrần, Khánh Đức
245 |aKhoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy khoa học trong giáo dục & đào tạo / |cTrần Khánh Đức, Đặng Việt Xô, Trần Thị Thu Trang, Vũ Xuân Hồng, Phạm Hữu Lộc
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2022
300 |a795 tr. ; |ccm.
691 |aQuản lý giáo dục
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122455-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/4thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122455 Kho sách chuyên ngành 153.42 T772 - Đ822 Quản lý giáo dục 1
2 10122456 Kho sách chuyên ngành 153.42 T772 - Đ822 Quản lý giáo dục 2
3 10122457 Kho sách chuyên ngành 153.42 T772 - Đ822 Quản lý giáo dục 3

Không có liên kết tài liệu số nào