DDC 372.7
Tác giả CN Vũ, Quốc Chung
Nhan đề Thiết kế bài soạn môn Toán : phát triển năng lực học sinh tiểu học / Vũ Quốc Chung
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 191 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122470-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124967
00287
004D24B5BC1-78AB-486D-B43E-4FE3278213E7
005202401220928
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045461709|c70000
039|y20240122092812|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bV986 - C559
100 |aVũ, Quốc Chung
245 |aThiết kế bài soạn môn Toán : |bphát triển năng lực học sinh tiểu học / |cVũ Quốc Chung
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2020
300 |a191 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122470-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/9thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122470 Kho sách chuyên ngành 372.7 V986 - C559 Giáo dục tiểu học 1
2 10122471 Kho sách chuyên ngành 372.7 V986 - C559 Giáo dục tiểu học 2
3 10122472 Kho sách chuyên ngành 372.7 V986 - C559 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào