DDC 743.89
Tác giả CN Nguyễn, Thị Đông
Nhan đề Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật tiểu học theo chương trình giao dục phổ thông 2018 : Phần Mĩ thuật / Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Hải Kiên, Phạm Đình Bình
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2021
Mô tả vật lý 156 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122485-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124972
00287
00414EA544E-EC5E-44A7-9C62-5C49EEA59B62
005202401221006
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045472323|c65000
039|y20240122100645|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a743.89|bN576 - D682
100 |aNguyễn, Thị Đông
245 |aHướng dẫn dạy học môn nghệ thuật tiểu học theo chương trình giao dục phổ thông 2018 : |bPhần Mĩ thuật / |cNguyễn Thị Đông, Nguyễn Hải Kiên, Phạm Đình Bình
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2021
300 |a156 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122485-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/14thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122485 Kho sách chuyên ngành 743.89 N576 - D682 Giáo dục tiểu học 1
2 10122486 Kho sách chuyên ngành 743.89 N576 - D682 Giáo dục tiểu học 2
3 10122487 Kho sách chuyên ngành 743.89 N576 - D682 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào