DDC 507
Tác giả CN Rooney, Anne
Nhan đề Học và thực hành STEM : Đơn giản Toán học 60 bài thực hành bổ ích / Anne Rooney; Linh Chi dịch
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2022
Mô tả vật lý 64 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122506-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124978
00288
00450BEEA60-0779-4594-BC8E-2EAA49C3FBBD
005202401221341
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043580921|c59000
039|a20240408143604|bvulh|c|d|y20240122134115|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a507|bR777 - A613
100 |aRooney, Anne
245 |aHọc và thực hành STEM : |bĐơn giản Toán học 60 bài thực hành bổ ích / |cAnne Rooney; Linh Chi dịch
260 |aH. : |bThanh niên, |c2022
300 |a64 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122506-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/19thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122506 Kho sách chuyên ngành 507 R777 - A613 Giáo dục tiểu học 1
2 10122507 Kho sách chuyên ngành 507 R777 - A613 Giáo dục tiểu học 2
3 10122508 Kho sách chuyên ngành 507 R777 - A613 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào