DDC 370.15
Tác giả TT Nguyễn, Đức Sơn
Nhan đề Giáo trình tâm lí học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 320 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của tâm lí giáo dục; một số lý thuyết tâm lý học áp dụng trong giáo dục; cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và học; khác biệt tâm lí và dạy học; động cơ học tập của người học..
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Giáo trình tâm lí học giáo dục
Từ khóa tự do Tâm lí giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Nguyệt
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Lệ Thu
Tác giả(bs) CN Trần, Quốc Thành
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122520-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124984
00230
004BC588D8D-41E7-48F9-9BF6-AB73CD07693A
005202401221418
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045489987|c89000
039|y20240122141816|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a370.15|bN576 - S698
110 |aNguyễn, Đức Sơn
245 |aGiáo trình tâm lí học giáo dục / |cNguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2022
300 |a320 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của tâm lí giáo dục; một số lý thuyết tâm lý học áp dụng trong giáo dục; cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và học; khác biệt tâm lí và dạy học; động cơ học tập của người học..
653 |aTâm lí học
653 |aGiáo trình tâm lí học giáo dục
653 |aTâm lí giáo dục
653|aGiáo dục mầm non
691 |aGiáo dục mầm Non
691|aQuản lý giáo dục
691|aGiáo dục tiểu học
700 |aLê, Minh Nguyệt
700|aTrần, Thị Lệ Thu
700|aTrần, Quốc Thành
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122520-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan3/13thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122520 Kho sách chuyên ngành 370.15 N576 - S698 Giáo dục mầm non 1
2 10122521 Kho sách chuyên ngành 370.15 N576 - S698 Giáo dục mầm non 2
3 10122522 Kho sách chuyên ngành 370.15 N576 - S698 Giáo dục mầm non 3

Không có liên kết tài liệu số nào