DDC 372
Tác giả CN Đinh, Thị Kim Thoa
Nhan đề Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Đinh Thị Kim Thoa, Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Thế Tình
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2023
Mô tả vật lý 143 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122550-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125034
00287
004425AB269-0835-4932-A5F3-7AB3D63DCEB9
005202401241547
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043737455|c65000
039|y20240124154746|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372|bĐ584 - T449
100 |aĐinh, Thị Kim Thoa
245 |aHướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 / |cĐinh Thị Kim Thoa, Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Thế Tình
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2023
300 |a143 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122550-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/24/27thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122550 Kho sách chuyên ngành 372 Đ584 - T449 Giáo dục tiểu học 1
2 10122551 Kho sách chuyên ngành 372 Đ584 - T449 Giáo dục tiểu học 2
3 10122552 Kho sách chuyên ngành 372 Đ584 - T449 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào