DDC 372
Tác giả CN Lê, Phương Liên
Nhan đề Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / Lê Phương Liên, Nguyễn Yến Oanh
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 104 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122565-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125043
00287
0045C19BA6E-CF60-46F6-8315-DE2A95E6D183
005202401241617
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045461730|c39000
039|y20240124161724|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372|bL433 - L719
100 |aLê, Phương Liên
245 |aTổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học / |cLê Phương Liên, Nguyễn Yến Oanh
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2020
300 |a104 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122565-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/24/32thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122565 Kho sách chuyên ngành 372 L433 - L719 Giáo dục tiểu học 1
2 10122566 Kho sách chuyên ngành 372 L433 - L719 Giáo dục tiểu học 2
3 10122567 Kho sách chuyên ngành 372 L433 - L719 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào