DDC 372.8
Tác giả CN Trần, Diên Hiển
Nhan đề Cơ sở toán học của môn toán tiểu học / Trần Diên Hiển (Ch.b); Nguyễn Thuỷ Chung
Mô tả vật lý 186 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cơ sở toán học
Từ khóa tự do Toán tiểu học
Từ khóa tự do Toán học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thuỷ Chung
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125569
00288
004E8ABE3CC-0642-4ADD-B20C-821667B4D96E
005202404101551
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240410155142|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.8|bT772 - H633
100 |aTrần, Diên Hiển
245 |aCơ sở toán học của môn toán tiểu học / |cTrần Diên Hiển (Ch.b); Nguyễn Thuỷ Chung
300 |a186 tr. ; |ccm.
653 |aCơ sở toán học
653 |aToán tiểu học
653 |aToán học
691 |aGiáo dục tiểu học
700 |aNguyễn, Thuỷ Chung
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tiểu học/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d3