DDC 628.1
Tác giả CN Trương, Chí Hiền
Nhan đề Công trình cấp thoát nước / Trương Chí Hiền, Lê Đình Hồng
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2008
Mô tả vật lý 265 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125474
00254
00486BEF66C-55E2-4A8D-9DC1-7B11F6B54580
005202403281342
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20240328134256|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a628.1|bT871 - H633
100 |aTrương, Chí Hiền
245 |aCông trình cấp thoát nước / |cTrương Chí Hiền, Lê Đình Hồng
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia TP.HCM, |c2008
300 |a265 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aXây dựng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/28/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0