DDC 729.29
Tác giả CN Phạm, Đức Nguyên
Nhan đề Âm học kiến trúc, âm học đô thị / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2008
Mô tả vật lý 177 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Âm học đô thị
Từ khóa tự do Âm học kiến trúc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125475
00254
004B43E3C5C-6591-4B20-9E46-A05730ED640C
005202403281354
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20240328135412|btanht|y20240328134807|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a729.29|bP534 - N576
100 |aPhạm, Đức Nguyên
245 |aÂm học kiến trúc, âm học đô thị / |cPGS.TS. Phạm Đức Nguyên
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2008
300 |a177 tr. ; |ccm.
653 |aKiến trúc
653 |aÂm học đô thị
653 |aÂm học kiến trúc
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/kien truc/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1