• Sách Tham KhảoKiến trúc
  • 628.1 N576 - T367
    Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Cấp thoát nước trong nhà và công trình /

DDC 628.1
Tác giả CN Nguyễn, Phương Thảo
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Cấp thoát nước trong nhà và công trình / TS. Nguyễn Phương Thảo (Ch.b); PGS.TS. Nguyễn Văn Tín; TS. Phạm Duy Đông; ThS. Ngô Hoàng Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 78 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cấp thoát nước
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Thiết kế đồ án
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tín
Tác giả(bs) CN Ngô, Hoàng Giang
Tác giả(bs) CN Phạm, Duy Đông
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125476
00254
00472892242-FF2D-4BC4-AB35-9CFEF9237D61
005202403281404
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240328140416|btanht|y20240328140256|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a628.1|bN576 - T367
100 |aNguyễn, Phương Thảo
245 |aHướng dẫn thiết kế đồ án môn học Cấp thoát nước trong nhà và công trình / |cTS. Nguyễn Phương Thảo (Ch.b); PGS.TS. Nguyễn Văn Tín; TS. Phạm Duy Đông; ThS. Ngô Hoàng Giang
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a78 tr. ; |ccm.
653 |aCấp thoát nước
653 |aKiến trúc
653 |aThiết kế đồ án
691 |aKiến trúc
700|aNguyễn, Văn Tín
700|aNgô, Hoàng Giang
700|aPhạm, Duy Đông
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/kien truc/bia/04thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1