DDC 729.284
Tác giả CN Phạm, Đức Nguyên
Tác giả TT Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Khoa Kiến trúc
Nhan đề Kiến trúc Sinh khí hậu : Thiết kế Sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 266 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc Việt Nam
Từ khóa tự do Sinh khí hậu
Từ khóa tự do Thiết kế Sinh khí hậu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125477
00254
004A46BBB45-40EC-41E2-94EF-9EA589F12370
005202403281416
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20240328141639|btanht|y20240328141253|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a729.284|bP534 - N576
100 |aPhạm, Đức Nguyên
110|aTrường Đại học Xây dựng Hà Nội - Khoa Kiến trúc
245 |aKiến trúc Sinh khí hậu : |bThiết kế Sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam / |cPGS.TS. Phạm Đức Nguyên
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2002
300 |a266 tr. ; |ccm.
653 |aKiến trúc Việt Nam
653 |aSinh khí hậu
653 |aThiết kế Sinh khí hậu
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/kien truc/bia/05thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1