DDC 624.0218
Tác giả TT Viện kiến trúc Quốc gia
Nhan đề Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12870:2020 : Biệt thự nghỉ dưỡng Yêu cầu chung về thiết kế / Viện kiến trúc Quốc gia
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 8 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khóa tự do Biệt thự nghỉ dưỡng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125478
00254
00436F51DEF-CAD4-48DA-AF98-84EFD7FE5972
005202403281422
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240328142213|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a624.0218|bV662
110 |aViện kiến trúc Quốc gia
245 |aTiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12870:2020 : |bBiệt thự nghỉ dưỡng Yêu cầu chung về thiết kế / |cViện kiến trúc Quốc gia
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a8 tr. ; |ccm.
653 |aKiến trúc
653 |aTiêu chuẩn Việt Nam
653 |aBiệt thự nghỉ dưỡng
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/kien truc/bia/06thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1