• Sách Tham KhảoKiến trúc
  • 729.28 N576 - T433
    Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị /

DDC 729.28
Tác giả CN Nguyễn, Đức Thiềm
Nhan đề Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị / GS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm; ThS.KTS. Nguyễn Chí Ngọc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2007
Mô tả vật lý 242 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chiếu sáng nghệ thuật
Từ khóa tự do Thiết kế chiếu sáng
Từ khóa tự do Công trình công cộng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Chí Ngọc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125479
00254
0047DEA570D-E32F-49DA-AD37-883E6DD9EF51
005202403281430
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20240328143029|btanht|y20240328143005|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a729.28|bN576 - T433
100 |aNguyễn, Đức Thiềm
245 |aThiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị / |cGS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm; ThS.KTS. Nguyễn Chí Ngọc
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2007
300 |a242 tr. ; |ccm.
653 |aChiếu sáng nghệ thuật
653 |aThiết kế chiếu sáng
653 |aCông trình công cộng
691 |aKiến trúc
700|aNguyễn, Chí Ngọc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/kien truc/bia/07thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1