DDC 696
Tác giả CN Trần, Tuấn Kiệt
Nhan đề Cấp thoát nước trong tòa nhà / TS. Trần Tuấn Kiệt, Th.S. Trần Minh Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 271 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 271
Tóm tắt Giới thiệu một cách hệ thống các kiến thức chuyên môn về cấp thoát nước bên trong nhà; hệ thống thoát nước mưa trên mái; hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống cấp nước nóng; hệ thống cấp thoát nước bể bơi; hệ thống cấp thoát nước cho công trình cao tầng; hệ thống cấp thoát nước cho công trình trang trí; nghiệm thu, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước trong nhà
Thuật ngữ chủ đề Cấp nước
Thuật ngữ chủ đề Thoát nước
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế
Tác giả(bs) CN Trân, Minh Anh
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125483
00254
004FC0935C0-8A91-447F-B7C1-DF76DBFF71E6
005202403291010
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-67-2425-4|c180000
039|a20240329101020|bvulh|c20240329100837|dvulh|y20231023101739|zlinhnm
082 |a696|bTR-K
100 |aTrần, Tuấn Kiệt
245 |aCấp thoát nước trong tòa nhà / |cTS. Trần Tuấn Kiệt, Th.S. Trần Minh Anh
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a271 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aThư mục: tr. 271
520 |aGiới thiệu một cách hệ thống các kiến thức chuyên môn về cấp thoát nước bên trong nhà; hệ thống thoát nước mưa trên mái; hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống cấp nước nóng; hệ thống cấp thoát nước bể bơi; hệ thống cấp thoát nước cho công trình cao tầng; hệ thống cấp thoát nước cho công trình trang trí; nghiệm thu, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước trong nhà
650|aCấp nước
650|aThoát nước
650|aThiết kế
691|aKiến trúc
700 |aTrân, Minh Anh
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 3/vu/29/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2