DDC 720
Tác giả CN Phạm, Ngọc Đăng
Nhan đề Nhiệt và khí hậu kiến trúc / Phạm Ngọc Đăng, Phạm Hải Hà
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 328 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125499
00253
004B9D0738E-6D15-4E42-B774-D28610425585
005202404011418
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20240401141820|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a720|bP534
100 |aPhạm, Ngọc Đăng
245 |aNhiệt và khí hậu kiến trúc / |cPhạm Ngọc Đăng, Phạm Hải Hà
260 |aH. : |bXây dựng, |c2002
300 |a328 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/1/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0