DDC 305.908009597
Tác giả CN Vũ, Thị Thanh
Tác giả TT Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu con người
Nhan đề Hòa nhập xã hội của người khuyết tật : Từ tiếp cận phát triển con người: Sách chuyên khảo / Vũ Thị Thanh, Lê Thị Đan Dung; Lê Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Huệ; Phạm Thu Hương
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2019
Mô tả vật lý 219 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122261-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124902
00288
004626F31B3-5D85-497B-A534-A5319FA0C586
005202401181732
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049567834|c42000
039|y20240118173216|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a305.908009597|bV986 - T367
100 |aVũ, Thị Thanh
110 |aViện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu con người
245 |aHòa nhập xã hội của người khuyết tật : |bTừ tiếp cận phát triển con người: Sách chuyên khảo / |cVũ Thị Thanh, Lê Thị Đan Dung; Lê Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Huệ; Phạm Thu Hương
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2019
300 |a219 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122261-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/24thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122261 Kho sách chuyên ngành 305.908009597 V986 - T367 Giáo dục tiểu học 1
2 10122262 Kho sách chuyên ngành 305.908009597 V986 - T367 Giáo dục tiểu học 2
3 10122263 Kho sách chuyên ngành 305.908009597 V986 - T367 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào