DDC 616.89
Tác giả CN Nguyễn, Công Khanh
Nhan đề Trị liệu tâm lý : Cơ sở lý luận và thực hành điều trị tâm bệnh / Nguyễn Công Khanh
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 311 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122285-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124910
00288
0045B0BBA4E-0E62-4B3A-AB57-C79550D17D41
005202401181812
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043368697|c96000
039|y20240118181242|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.89|bN576 - K454
100 |aNguyễn, Công Khanh
245 |aTrị liệu tâm lý : |bCơ sở lý luận và thực hành điều trị tâm bệnh / |cNguyễn Công Khanh
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a311 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
691|aY đa khoa
691|aTâm lý học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122285-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/18/30thumbimage.jpg
890|a3|b2|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122285 Kho sách chuyên ngành 616.89 N576 - K454 Giáo dục tiểu học 1
2 10122286 Kho sách chuyên ngành 616.89 N576 - K454 Giáo dục tiểu học 2 Hạn trả:04-07-2024
3 10122287 Kho sách chuyên ngành 616.89 N576 - K454 Giáo dục tiểu học 3