DDC 428
Tác giả CN Nguyễn, Quốc Hùng Ma
Nhan đề Xu hướng dạy mới tiếng Anh cho trẻ mầm non và tiểu học : Changing approaches in TEYL / Nguyễn Quốc Hùng Ma
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 118 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122497-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124976
00288
0049A24C23D-3B7C-4464-80FC-14DF7F927183
005202401221321
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045686416|c50000
039|y20240122132113|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a428|bN576 - M111
100 |aNguyễn, Quốc Hùng Ma
245 |aXu hướng dạy mới tiếng Anh cho trẻ mầm non và tiểu học : |bChanging approaches in TEYL / |cNguyễn Quốc Hùng Ma
260 |aH. : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2020
300 |a118 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122497-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/22/17thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122497 Kho sách chuyên ngành 428 N576 - M111 Giáo dục tiểu học 1
2 10122498 Kho sách chuyên ngành 428 N576 - M111 Giáo dục tiểu học 2
3 10122499 Kho sách chuyên ngành 428 N576 - M111 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào