DDC 372.6044
Tác giả CN Vũ, Thị Ân
Tác giả TT Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Nhan đề Cơ sở Tiếng Việt ở tiểu học : ngữ âm & từ vựng ngữ nghĩa / Vũ Thị Ân, Lê Văn Trung, Bạch Linh Trang, Lê Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học sư phạm TP.HCM, 2022
Mô tả vật lý 234 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122559-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125039
00288
0047E0EBF7B-D183-495D-976A-B349BB951482
005202401241606
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043671575|c95000
039|y20240124160650|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6044|bV986 - A531
100 |aVũ, Thị Ân
110 |aTrường Đại học Sư phạm TP.HCM
245 |aCơ sở Tiếng Việt ở tiểu học : |bngữ âm & từ vựng ngữ nghĩa / |cVũ Thị Ân, Lê Văn Trung, Bạch Linh Trang, Lê Thị Thanh Thủy
260 |aTP.HCM : |bĐại học sư phạm TP.HCM, |c2022
300 |a234 tr. ; |ccm.
691 |aGiáo dục tiểu học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122559-61
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/24/30thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122559 Kho sách chuyên ngành 372.6044 V986 - A531 Giáo dục tiểu học 1
2 10122560 Kho sách chuyên ngành 372.6044 V986 - A531 Giáo dục tiểu học 2
3 10122561 Kho sách chuyên ngành 372.6044 V986 - A531 Giáo dục tiểu học 3

Không có liên kết tài liệu số nào