DDC 153.1
Tác giả CN Trần, Ngọc Thêm
Nhan đề Hệ thống liên kết văn bản Tiếng Việt / Trần Ngọc Thêm
Lần xuất bản Lần 3
Thông tin xuất bản Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 310 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Liên kết văn bản
Từ khóa tự do Văn bản Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125570
00288
00464DF25C8-1CDB-447C-899B-226844F110F7
005202404101559
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20240410155911|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a153.1|bT772 - T383
100 |aTrần, Ngọc Thêm
245 |aHệ thống liên kết văn bản Tiếng Việt / |cTrần Ngọc Thêm
250 |aLần 3
260 |bGiáo dục, |c2006
300 |a310 tr. ; |ccm.
653 |aLiên kết văn bản
653 |aVăn bản Tiếng Việt
653 |aTiếng Việt
691 |aGiáo dục tiểu học
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/tiểu học/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1