DDC 720
Tác giả CN Lim, Candice
Nhan đề Architecture @ 20 : The next generation of architecture in Asia New Building technologies / Candice Lim, Carissa Kwok, Chrispina Yovita Putri
Thông tin xuất bản BCI Asia Construction Information, 2020
Mô tả vật lý 131 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124601
00253
00430CB5940-9C64-4298-87DE-CC603B7CAC82
005202401111027
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20240111102754|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a720|bL732 - C217
100 |aLim, Candice
245 |aArchitecture @ 20 : |bThe next generation of architecture in Asia New Building technologies / |cCandice Lim, Carissa Kwok, Chrispina Yovita Putri
260 |bBCI Asia Construction Information, |c2020
300 |a131 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/11/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0