DDC 001.420711
Tác giả CN Phương, Kỳ Sơn
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học / Phương Kỳ Sơn
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2001
Mô tả vật lý 87 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124603
00253
00491177071-8B53-48C5-83E0-4FA0310BFE42
005202401111059
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20240111105917|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a001.420711|bP577 - S698
100 |aPhương, Kỳ Sơn
245 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học / |cPhương Kỳ Sơn
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2001
300 |a87 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aKỹ thuật xây dựng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/11/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0