DDC 720
Tác giả CN Trần, Văn Khải
Tác giả TT Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Lịch sử kiến trúc phương Đông / Trần Văn Khải
Thông tin xuất bản Tp. HCM
Mô tả vật lý 159 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Kiến trúc phương Đông
Từ khóa tự do Lịch sử kiến trúc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124604
00253
0047376BD39-1D40-4861-A61D-D78BDEB04B42
005202401111120
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240111112028|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a720|bT772 - K451
100 |aTrần, Văn Khải
110 |aTrường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLịch sử kiến trúc phương Đông / |cTrần Văn Khải
260 |aTp. HCM
300 |a159 tr. ; |ccm.
653 |aKiến trúc
653 |aKiến trúc phương Đông
653 |aLịch sử kiến trúc
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tháng 1/10 tan/kien truc/lịch sử kiến trúc phương đôngthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2