DDC 658.3
Tác giả TT Học Viện Hành Chính Quốc Gia
Nhan đề Quản lý nguồn nhân lực / Học Viện Hành Chính Quốc Gia
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1997
Mô tả vật lý 110tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Quản lý nhân lực
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124605
00253
00482BC17B4-B982-40A7-8576-282FC1D5E742
005202401111132
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|y20240111113208|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.3|bH685
110 |aHọc Viện Hành Chính Quốc Gia
245 |aQuản lý nguồn nhân lực / |cHọc Viện Hành Chính Quốc Gia
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1997
300 |a110tr. ; |ccm.
653 |aNguồn nhân lực
653 |aQuản lý nhân lực
691 |aKiến trúc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tháng 1/10 tan/kien truc/quản lý nguồn nhân lựcthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1